Nátěry kovů | www.profimalby.cz | Brno a okolí

Nátěry kovů

Pro nátěry kovů platí rozdílné požadavky na povrchovou úpravu předmětů v interiéru a exteriéru. Od nátěrů kovů používaných ve vnitřním prostředí očekáváme dokonalý povrch a vzhled, u předmětů ve venkovním prostředí zase spolehlivou a dlouhodobou antikorozní ochranu.


Příprava podkladu

Při každé aplikaci nátěru na železné kovy nejprve povrch důkladně očistíme od všeho, co může ohrozit přilnavost nátěru. Neboť základním pravidlem pro kvalitní a trvanlivý nátěr je dokonale čistý povrch. Jde především o mastnoty, rez a zbytky starých nátěrů. Nejprve provedeme (hrubší) očištění, jde o odstranění ulpěných nebo volných částí z povrchu (prach apod.) Volné částice odstraníme ometením vysátím nebo setřením. Pevné přilnuté částice musíme odstranit hrubým  obroušením škrabkou, smirkovým papírem nebo ocelovým kartáčem. Povrch starých, ale pevných nátěrů, bez znaků podkladní koroze, postačí přebrousit. Následuje odmaštění povrchu, na které používáme technický benzín, toluen, ředidla 6001 a 6006.

Nepřítel jménem rez

Korozí se rozumí samovolné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocení materiálu.

Rez hrubou souvislou přitom však nesoudržnou odstraníme škrabkou, smirkovým papírem, nebo ocelovým kartáčem. K odstranění pevně lpící  rzi používáme elektrické brusky nebo ocelové kartáče na ruční vrtačce. Zvláštní pozornost věnujeme kritickým místům jako  svárům, spojům apod. po odstranění a přebroušení povrchové rzi aplikujeme bezoplachový odrezovač a to štětkou nebo válečkem.

Odstranění starých nátěrů

Staré, nesoudržné, prorezivělé nebo již nevyhovující nátěry musíme rovněž odstranit. V běžných podmínkách je odstraníme broušením nebo opálením. Používáme i chemické odstraňovače starých nátěrů.

 
Základní nátěr

Časová prodleva mezi dokončením přípravných prací a zahájením základního nátěru je kritická se zvýšenou měrou relativní vlhkosti vzduchu. Zejména u železných kovů platí, že základní nátěr provádíme ihned po oschnutí povrchu po odmaštění či přebroušení.

Funkcí základního nátěru je zajistit zejména antikorozní ochranu podkladu a dále pak

odpovídající přilnavost následných vrstev nátěrů. Jako základní nátěr je možno volit antikorozní barvu, v exponovaných místech je nezbytná aplikace ve více vrstvách (základní antikorozní barva obsahuje látky zamezující rozvoji koroze; je nutné, aby v celé ploše měla potřebnou tloušťku, povrch nepřebrušujeme).


Vrchní nátěr (email)


Vrchní nátěry (barvy nebo emaily) jsou poslední vrchní vrstvou nátěrového systému. Musejí být, stejně jako ostatní vrstvy, kompatibilní s ostatními použitými nátěry, odolné prostředí včetně UV záření a zároveň musejí splňovat dekorativní a estetické požadavky.

Vrchní barva ochraňuje základní antikorozní barvu a zabraňuje pronikání vody k podkladu. V exponovaných místech natíráme opět ve více vrstvách.

Je třeba dodržovat interval mezi jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem (24 hodin při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 % u syntetických produktů, vodou ředitelné barvy mají interval asi 2 až 5 hodin).malíř pokojů PageRank Toplink - katalog odkazů Odkazy / links  2018©www.mk33.net
Malířství Brno, malování pokojů Brno, malířské práce Brno, malby Brno, malování bytů Brno, Malíři Brno, malíři pokojů Brno. úklid po malování Brno, malování, vymalovat, malíři, vnitřní malby, malby pokojů, malby bytů, malování kanceláří, malování primalex, výmalby, levné malby, vymalování bytu, moderní malování, barvy v bytě, úklid po malování, úklid Brno, barvy v bytě, malby ceník, malíři ceník, Natěračské práce Brno, natírání, lakování,natěračství Brno, nátěry dřeva, Brno, natírání dveří, nátěry oken, nátěr fasády Brno, nátěry fasád, fasády, nátěry střech, Stříkané tapety, variopaint, nástřik gota. Malby nátěry Brno, malířství a natěračství Brno, vzorník barev.