Malování školy a školky v Holasicích

21.07.2018

Zakázku malování školy a školky v Holasicích u Brna nám zadalo vedení obce, po veřejném výběrovém řízení, kterého zúčastnily ještě čtyři konkurenční firmy.V náš prospěch hovořila hlavně cena provedených prací, kompletní cenová nabídka bez skrytých víceprací a rychlé termíny provedení.

Na malování učeben, kabinetů, chodeb, šaten, sociálních zařízení a tělocvičny jsme použili otěruvzdornou barvu Primalex plus. Na tónování barvy do odstínů jsme použili tekuté pigmenty Primalex. Tato varianta je cenově dostupnější, než míchání barev v kolorovacích centrech, dá se však ale tónovat jen do světlých a jemně pastelových odstínů. Podle požadavků vedení obce, jsme zhotovili na chodbách školy omyvatelný sokl v okrovém odstínu. Ve školce pak veselou vícebarevnou kombinaci. Jako materiál na omyvatelný sokl jsme použily olejový a syntetický email. Tato práce byla včetně kompletního úklidu po malování.