Nátěry střech

Nátěry pozinkovaného plechu(střech,okapů,parapetů...

K obnovovacímu nátěru pozinkovaného plechu přistupujeme je-li předchozí vrstva barvy stará, prorezivělá, nesourodá a která nesplňuje již ochranu materiálu.

Nátěry střech

Nátěry pozinkovaného plechu střech, okapů, parapetů...

K obnovovacímu nátěru pozinkovaného plechu přistupujeme je-li předchozí vrstva barvy stará, prorezivělá, nesourodá a která nesplňuje již ochranu materiálu.

Při každé aplikaci nátěru na plechové střechy nejprve povrch důkladně očistíme od všeho, co může ohrozit přilnavost nátěru. Základním pravidlem pro kvalitní a trvanlivý nátěr je dokonale čistý povrch. Jde především o mastnoty, rez a zbytky starých nátěrů. Nejprve provedeme (hrubší) očištění, jde o odstranění ulpěných nebo volných částí z povrchu (prach apod.) Volné částice odstraníme ometením vysátím nebo setřením. Pevné přilnuté částice musíme odstranit hrubým obroušením škrabkou, smirkovým papírem nebo ocelovým kartáčem. Povrch starých, ale pevných nátěrů, bez znaků podkladní koroze, postačí přebrousit. Následuje odmaštění povrchu, na které používáme technický benzín, toluen, ředidla 6001 a 6006. Poté aplikujeme nátěr ve dvou vrstvách.

Reference

1000+

Spokojených klientů

1000+

Hotových zakázek

Nezávazná poptávka

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje . Napište prosím o jakou službu máte zájem. Ozveme co nejdříve zpět